menu

Triomatic voerkeukens

Welke vorm van voeropslag / voerkeuken het beste past op een (melk-)veebedrijf is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de bedrijfsgrootte, het aantal ruwvoersoorten, het aantal voergroepen en de huidige opslagwijze van het ruwvoer. De Triomatic T20 voerkeuken wordt in combinatie met een voerrobot bijvoorbeeld vooral toegepast als de (melk-)veehouder één basisrantsoen wil verstrekken aan zijn veestapel. De Triomatic T30 is vooral geschikt voor (melk-)veehouders die een automatisch voersysteem willen met een eenvoudige techniek en die bereid zijn de voerkeuken dagelijks te vullen. De Triomatic T40 voerkeuken is voor (melk-) veehouders die optimale flexibiliteit willen en het voer in kuilblokken of balen willen opslaan voor 5 dagen en slechts 1 keer per week willen bijvullen. Voor meer informatie of vragen over de prijs van een automatisch voersysteem, neem dan contact met ons op via het contactformulier, via e-mail of via telefoonnummer +31 (0)541-57 21 21.

Brochure Triomatic

Unieke kenmerken