Is automatisch voeren interessant voor mij?

Automatisch voeren is voor veel veehouders een grote stap. Maar automatisering wordt steeds belangrijker op moderne melkveebedrijven om efficiënt en rendabel melk te produceren. Met name de mogelijkheid om vaker per dag te kunnen voeren heeft een positief effect op de voeropname van de veestapel. Onderzoek wijst uit dat een betere voeropname de basis is voor de algehele conditie en gezondheid van de veestapel, wat leidt tot een hogere melkproductie, betere vruchtbaarheid en gezondheid van de dieren.

Geautomatiseerd voeren leidt tot een hogere melkfrequentie bij het gebruik van een melkrobot. Maar ook zonder automatisch melksysteem produceren koeien meer melk als er gebruikgemaakt wordt van een voerrobot. Het geheim: een continu aanbod van vers gemengd voer. Zo is er minder concurrentie aan het voerhek en krijgt elk dier zijn welverdiende portie. Het is daarbij van groot belang dat elke groep het juiste rantsoen krijgt, dus verschillende menu’s voor het jongvee, het melkvee en de droogstaande dieren. Alleen nauwkeurig samengestelde rantsoenen geven het beste resultaat. Dit geldt overigens ook voor geiten en vleesvee. Met een automatisch voersysteem is het mogelijk om het meest optimale resultaat te bereiken. Met een voerrobot kunnen verschillende rantsoenen geprogrammeerd worden en kunnen de dieren per groep tot wel 12 keer per dag vers voer krijgen aangeboden. Zonder geautomatiseerd voersysteem is dit vrijwel onmogelijk.

Flexibiliteit en levenskwaliteit

Automatisering brengt ook flexibiliteit voor de veehouder met zich mee, dat vergemakkelijkt de bedrijfsvoering, maar brengt ook meer rust in de privésfeer. Afhankelijk van de uitvoering kan in de voerkeuken voor één of meerdere dagen voer opgeslagen worden, waardoor het laden van de voerkeuken flexibel gekozen kan worden. Het automatisch voersysteem kan zodanig geprogrammeerd worden dat de voerrobot de voerbeurten zelfstandig uitvoert, zonder een handeling van de (melk-)veehouder. Deze flexibiliteit maakt het plannen van ander werkzaamheden, bijvoorbeeld het inkuilen, makkelijker. Ook kan het laden van de voerkeuken zo gepland worden, dat de werkzaamheden op het bedrijf tot een minimum beperkt worden, bijvoorbeeld in weekenden en op feestdagen.


Automatische voersystemen van Trioliet

Trioliet heeft het automatisch voersysteem Triomatic, waarbij simpelheid de kracht is. De twaalf verschillende Triomatic systemen zijn gemakkelijk te bedienen en samen te stellen. De verschillende voeropslagsystemen zijn te combineren met zowel een rijdende voerrobot, een accubrobot als de hangende voerrobot. Het systeem kan bovendien al rendabel zijn vanaf 50 à 60 koeien. 


Overstappen op een automatisch voersysteem?

Wie zich verdiept in automatisch voeren zal zien dat de voordelen vele malen groter zijn dan alleen arbeidsbesparing. Uit onderzoek onder Triomatic gebruikers is gebleken dat de kostenbesparingen tot wel € 40.000,- kunnen oplopen. De besparingen komen voornamelijk voort uit een betere voerbenutting, een hogere melkproductie met betere gehaltes, minder arbeid en lagere energiekosten. Het energieverbruik van de Triomatic is ongeveer 10 kWh per dag bij 100 GVE, dat is nog minder dan €2,-/dag. Maar niet alleen de bedrijfsresultaten zijn beter, ook de gezondheid van de koe gaat erop vooruit omdat ze meerdere keren per dag gevoerd wordt. 

Het is bewezen dat vaker voeren resulteert in een hogere voeropname, hogere melkproductie, betere gezondheid en een hogere vruchtbaarheid van de veestapel. Om vaker te kunnen voeren kiezen moderne veehouders steeds vaker voor een geautomatiseerd voersysteem

 

Ervaringen van melkveehouders Stel een vraag