Automatisch voeren van (melk)vee

Automatisch voeren is voor veel veehouders een grote stap. Maar automatisering wordt steeds belangrijker op moderne melkveebedrijven om efficiënt en rendabel melk te produceren. Met name de mogelijkheid om vaker per dag te kunnen voeren heeft een positief effect op de voeropname van de veestapel. Onderzoek wijst uit dat een betere voeropname de basis is voor de algehele conditie en gezondheid van de veestapel, wat leidt tot een hogere melkproductie, betere vruchtbaarheid en gezondheid van de dieren. Meer over automatisch voeren