menu

Nieuwsartikelen over automatisch voeren

Automatisch voeren is beter voor de koe en de portemonnee

Automatisch voeren lijkt in eerste instantie misschien duur, maar wanneer men naar de jaarlijkse kosten kijkt is het toch goedkoper dan conventioneel voeren. Bovendien zijn de voertechnische aspecten dan nog niet eens meegenomen. Want wie zich verdiept in automatisch voeren zal zien dat de voordelen vele malen groter zijn dan alleen arbeidsbesparing. 

Betere voerbenutting, hogere melkgehaltes en minder arbeid 

Uit onderzoek onder Triomatic gebruikers is gebleken dat de kostenbesparingen tot wel € 40.000,- kunnen oplopen. De besparingen komen voornamelijk voort uit een betere voerbenutting, een hogere melkproductie met betere gehaltes, minder arbeid en lagere energiekosten. Het energieverbruik van de Triomatic is ongeveer 10 kWh per dag bij 100 GVE, dat is nog minder dan €2,-/dag. Maar niet alleen de bedrijfsresultaten zijn beter, ook de gezondheid van de koe gaat erop vooruit omdat ze meerdere keren per dag gevoerd wordt.  

Koeien zijn dieren met een zeer stipte biologische klok, daarom is het belangrijk om de koeien op vaste tijden te voeren, zo heeft wetenschappelijk onderzoek reeds aangetoond. Het rantsoen moet daarbij consistent zijn, elke dag en elke voerbeurt. De Triomatic heeft een laadnauwkeurigheid van 1-2 kg per ruwvoercomponent. De twee verticale vijzels in de voerrobot kunnen zeer kleine, homogene mengsels bereiden voor kleinere groepen, de minimale hoeveelheid is ±60 kg. 

Dankzij voerrobot minder krachtvoer nodig

Dankzij de hoge voerfrequentie en de versheid van het voer nemen de koeien meer voedingsstoffen op uit het ruwvoer. Hierdoor kan het aantal kilo’s krachtvoer per 100kg melk omlaag gebracht worden. Gemiddeld is de voerefficiëntie in West-Europa 1,2 tot 1,3 (kg melk/kg DS). Triomatic klanten laten echter zien dat de rantsoenefficiency omhoog kan naar 1,5 tot 1,7. Een verhoging van de voerefficiëntie met 0,1 bespaart ongeveer €150,-/jaar aan voerkosten per GVE. 

Automatisch voeren is dus niet alleen een kwestie van tijdbesparing (gemiddelde arbeid met Triomatic is 1,5 uur per 100 GVE per week), maar heeft ook invloed op de gezondheid van het vee, de melkproductie, de voerkosten en daarmee het economisch resultaat van het melkveebedrijf. 

Ervaringen van veehouders

Stel een vraag